Certificeret brandrådgivning – Brandklasse 2

Vi hjælper med;

 • Certificeret brandrådgivning i brandklasse 2
 • Udarbejdelse af samtlige nødvendige brandtekniske dokumenter jf. BR 18 §507
 • Brandstrategi samt funktionsbeskrivelse
 • Brandplaner
 • Kontrolplaner
 • Brandteknisk DKV-plan
 • Dokumentation efter beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter
 • Valg af brandteknisk materiale- og konstruktionsvalg
 • Brandteknisk rådgivning i forbindelse med ændret anvendelse af byggeri
 • Brandteknisk rådgivning i forbindelse med lovliggørelse af byggeri

Erhvervsbyggeri

Vi hjælper med;

 • Myndighedsbehandling
 • Tegningsmateriale
 • Statiske beregninger
 • LCA-beregning
 • Energiberegning
 • Certificeret brandrådgivning – Brandklasse 2
 • Dokumentation efter beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter
 • Lagerhaller
 • Maskinhaller
 • Kontorbyggeri
 • Tilbygninger
 • Ændret anvendelse af byggeri
 • Lovliggørelsessager af byggeri

Landbrugsbyggeri

Vi hjælper med;

 • Myndighedsbehandling
 • Tegningsmateriale
 • Statiske beregninger
 • Certificeret brandrådgivning – Brandklasse 2
 • Dokumentation efter beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter
 • Maskinhuse
 • Staldbygninger
 • Ridehaller
 • Planlager
 • Tilbygninger
 • Gyllebeholderkontrol
 • Ændret anvendelse af byggeri
 • Lovliggørelsessager af byggeri

Privat byggeri

Vi hjælper med;

 • Myndighedsbehandling
 • Tegningsmateriale
 • Statiske beregninger
 • LCA-beregning
 • Energiberegning
 • Enfamiliehuse
 • Garage
 • Tilbygninger
 • Ændret anvendelse af byggeri
 • Lovliggørelsessager af byggeri